Daily Archives

One Article

Main

Welke regelgeving is er veranderd rondom het afsluiten van een persoonlijke lening in Europa? Wat meer context in dit artikel!

Posted by Sebastian Harvey on
Welke regelgeving is er veranderd rondom het afsluiten van een persoonlijke lening in Europa? Wat meer context in dit artikel!

Door de opkomst van de massaconsumptie is er bij de Europese huishoudens een behoefte ontstaan aan een snelle en gespreide financiering. Het is in deze context dat persoonlijke leningen al hun relevantie vinden.

Veel regels rondom een persoonlijke lening

Er is snel regelgeving opgesteld om dit te reguleren: het doel is om het individu dat zich aan een lening verbindt te beschermen. Het doel is ervoor te zorgen dat de kredietnemer zich niet in een situatie van overmatige schuldenlast plaatst door zich ertoe te verbinden een bedrag terug te betalen dat te groot is in verhouding tot zijn middelen. Meer weten? Kijk dan naar alle informatie over persoonlijke leningen op deze site.

Bronnen van regelgeving voor een persoonlijke lening

De persoonlijke lening is een onbeperkt consumentenkrediet, uitsluitend voor particulieren. Het is dus onderworpen aan de beschermende regelgeving van het consumentenrecht.

  • Sinds 1978 verplicht de wet-Scrivener kredietinstellingen om op hun voorafgaande kredietaanbiedingen duidelijk bepaalde informatie te vermelden, zoals het kredietbedrag, de rentevoet (JKP) en de verschillende kenmerken van het aanbod.
  • De wetgeving bleef vervolgens evolueren, in een meer beschermende richting naar de kredietnemer toe, tot de laatste hervorming werd ingevoerd door de wet op de consumentenzaken van 17 maart 2014, die de herroepingstermijn verlengde tot 14 vrije dagen.

De belangrijkste kenmerken van de verordening

De belangrijkste doelstelling van de regulering van persoonlijke leningen is te voorkomen dat een individu te grote bedragen leent in verhouding tot zijn of haar inkomen en in een situatie van financiƫle onrust terechtkomt: overmatige schuldenlast.

  • Het maximumbedrag dat kan worden geleend bij het aangaan van een persoonlijke lening mag niet hoger zijn dan 75.000 euro.
  • Het aantal maandelijkse termijnen mag niet meer dan 96 maanden bedragen.

De uitleenorganisatie moet de persoon een precontractueel informatieblad ter beschikking stellen, zodat hij kan inschatten of de lening in overeenstemming is met zijn financieringsbehoeften en zijn terugbetalingscapaciteit.
De leningsvoorwaarden moeten gedurende 15 dagen na het aanbod worden gehandhaafd.

  • Bij de ondertekening van het contract heeft de lener 14 duidelijke dagen de tijd om zich terug te trekken uit het contract en zijn beslissing te heroverwegen.
  • Voor ontheffing tijdens deze periode is geen enkele rechtvaardiging of sanctie vereist.
  • In alle gevallen is het raadzaam om een gratis simulatie uit te voeren om er zeker van te zijn dat uw financiĆ«le situatie in overeenstemming is met uw toekomstige maandelijkse betalingen.